Menu

Kompetencebevis

Udgivet: Tirsdag, 21. oktober 2014

Fra d. 1. august 2012 blev det lovpligtigt for landets produktionsskoler at udstede et kompetencebevis, når en deltager afslutter sit produktionsskoleforløb. Kompetencebeviset skal dokumentere deltagerens faglige kompetencer og herunder eventuelt tilknyttede personlige og sociale kompetencer, som er opnået inden for såvel værkstedsarbejdet som gennem øvrig aktivitet (fx praktik, undervisning efter anden uddannelseslovgivning mm.).

Som led i implementeringen af kompetencebeviset har PSF været tovholder på projektet Implementering af kompetencebeviset på produktionsskolerne, som har haft til formål at støtte skolerne i arbejdet med at implementere kompetencebeviset, herunder også at sikre en fælles forståelse af kompetencebeviset henover landets produktionsskoler (se projektrapport under 'Projekter'). På den baggrund er det lykkedes at nå frem til en standard for kompetencebevis, som Produktionsskoleforeningen med opbakning fra Forstanderkredsen anbefaler alle produktionsskoler at følge. Du kan se anbefalingen samt diverse materiale (skabeloner mv.) nedenfor.

• Orient. om fælles standard

• KB standard

• KB eksempel -bilag

• KB skabelon

• KB skabelon Taksonomi

• KB skabelon, bilag

• KB forkl. bemærkninger

• Taksonomi nøgle

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00