Menu

Orienteirng nr. 5

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Orientering om det nye refusionssystem (den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter).
• Nyt refusinssystem fra 2016
• Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystem
• Refusionsbekendtgørelse af dec 2014

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00