Menu

Orientering nr. 6

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Præcisering vedr. EUD-reformen.

 I forlængelse af svar vedr. prøvekarakterer fra 9. eller 10. klasse, har vi modtaget en del henvendelser ift. hvad der mere præcist ligger i at 'mixe' karakterer fra 9. og 10. klasse mhp. at opfylde adgangskravet til EUD.:

Man kan som sagt tage den bedste karakter fra enten 9. eller 10. klasse, men vi har modtaget følgende præcisering fra ministeriet: Det skal være både dansk mundtlig og dansk skriftlig fra samme trin og tilsvarende ift. matematik skal det være begge prøver fra samme trin. Se eventuelt også spørgsmål/svar på "Hvilke karakterer i dansk og matematik ligger til grund for udregningen af gennemsnittet?" http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Reform-2015/Spoergsmaal-og-svar.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00