Menu

Orientering nr. 7

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Orientering om de kommende optagelsesprøver i dansk og matematik på EUD

 Undervisningsministeriet har nu fastsat prøvedatoer for afholdelse af optagelsesprøverne i dansk og matematik for de elever, som søger optagelse på erhvervsuddannelse, men som ikke imødekommer adgangskravet på 02 i dansk og matematik. Danskprøven kommer til at ligge d. 24/6, mens matematikprøven kommer til at ligge d. 25/6. Begge prøver er af 2 timers varighed og bedømmes bestået/ikke-bestået. Den mundtlige samtale er ikke fastsat med centralt bestemt dato, dvs. det kan være forskelligt fra erhvervsskole til erhvervsskole hvornår den afholdes (typisk er det i den efterfølgende uge). Udover de to fastsatte prøvedatoer har erhvervsskolerne mulighed for i løbet af efteråret 2015 at afholde prøver på fleksible tidspunkter, afhængigt af skolernes optag af elever.

SE UVM's orientering herom til erhvervsskolerne, hvoraf også fremgår rammer mv. for prøveafviklingen.

Offentliggørelse af prøvesæt:

UVM arbejder fortsat på at finjustere prøverne, således at de så præcist som muligt svarer til niveauet 02. Dette arbejde forventes afsluttet snarligt, og herefter vil et prøvesæt være tilgængeligt på UVM's hjemmeside, forventeligt i begyndelse af maj. Vi vil i Produktionsskoleforeningen sende en orientering ud til alle skoler med besked herom, straks den er offentliggjort.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00