Menu

Orientering nr. 8

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Undervisningsministeriet har sendt en ny bekendtgørelse om KUU i høring, og der er foretaget følgende tilføjelser/ændringer til den gældende bekendtgørelse

· Den gældende bekendtgørelse vil efter bekendtgørelsesudkastet blive udbygget med et kapitel om tilskud m.v. (nyt kapitel 12)

· Det præciseres i § 10, stk. 1, 2. pkt., hvad institutionssamarbejdets hjemmeside skal indeholde informationer om

· Det tilføjes i § 17, stk. 1, 1. pkt., at undervisningen i uddannelsens 1. del kan indeholde kompetencegivende undervisning efter anden uddannelseslovgivning

Jf. desuden høringsbrevet, som er vedhæftet, tillige med udkastet til den ny bekendtgørelse.

Der er høringsfrist mandag d. 15. juni kl. 16.00. Produktionsskoleforeningen opfordrer derfor alle produktionsskoler til at forholde sig til bekendtgørelsesudkastet, og beder om eventuelle kommentarer mv., således at vi kan tage det med i arbejdet på et høringssvar. I og med høringsfristen falder umiddelbart efter Folkemødet, skal vi bede om at få jeres kommentarer mv. tilsendt senest fredag d. 5. juni 2015.

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse

Udkast til KUU bek maj 2015

Høringsliste maj 2015

 

 

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00