Menu

Orientering Nr. 9

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Orientering om tværgående tilsyn med hjemmesider

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) skal henover sommeren og efteråret iværksætte et tværgående tilsyn med hjemmesider. Tværgående betyder, at tilsynet involverer erhvervsskoler, VUC, AMU, gymnasier SOSU-skoler og produktionsskoler. STUK har ifm. tilsynet oprettet en baggrundsgruppe, som Produktionsskoleforeningen er en del af.

Tilsynet vil foregå som selvindberetning, hvor hver skole selv skal gennemgå egen hjemmeside ud fra Undervisningsministeriets hjemmesidevejledning for det pågældende område og derefter indberette til styrelsen, at hjemmesiden er i orden. Produktionsskolerne har inden for det område kun ganske få krav at leve op til, men det er jo i sig selv ingen garanti for at man så faktisk lever op til kravene... STUK vil i uge 22 informere skolerne om tilsynet, og I vil i den forbindelse modtage et brev med nærmere information.

Ministeriets hjemmesidevejledning på produktionsskoleområdet kan findes på følgende link:

Tidsplan og nærmere procedure for tilsynet vil fremgå af orienteringsbrevet, som styrelsen sender ud til skolerne i slutningen af maj.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00