Menu

Orientering nr. 10

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Orientering om dialog med UU omkring målgruppebeskrivelse/-afgrænsning

Produktionsskoleforeningen har tidligere orienteret omkring UU Danmarks målgruppebeskrivelse/-afgrænsning. Først at UU Danmark i marts udsendte beskrivelsen som et vejledende redskab til alle UU-centre, samt PSF's kritiske respons til UU Danmark særligt ift. beskrivelsen af produktionsskolemålgruppen. Dernæst at PSF i april lavede en alternativ målgruppebeskrivelse/-afgrænsning, som har en gennemgående positiv vinkel, og som vi også sendte til UU Danmark.

Som også fremgik af ovennævnte orienteringer, har PSF været i dialog med UU omkring målgruppeafgrænsningen, og vi afholdt onsdag d. 20/5 møde med UU omkring samme. Det var et udmærket møde, hvor konklusionen var, at vi i fællesskab vil forsøge at arbejde os frem til en målgruppebeskrivelse, som vi begge kan bakke op om. Dette arbejde er igangsat, og vi vil sørge for at orientere jer om resultatet (eller væsentlige udviklinger).

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00