Menu

Orienteriung nr. 12

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Taxametertilskud og moms

I juli 2015 udsendte skat et nyt styresignal SKM2015.466.SKAT under overskriften Erhvervsskoler – Museer – Zoologiske haver – Moms – Delvis fradragsret – Taxametertilskud EU –domstolens dom af 27. marts 2014 i sag C-151/13, Le Rayon d´or SARL - Praksisændring.

Styresignalet har virkning fra 1. januar 2016 og fastslår, at taxametertilskud, ydet til erhvervsskoler i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, må anses som vederlag for en leverance i form af undervisning til eleverne.

Det betyder således, at erhvervsskolernes delvise momsfradragsprocent/fradragsbrøk (SKAT) vil blive reduceret væsentligt, og at den del, der så skal kompenseres fra Undervisningsministeriet, vil blive betydeligt større.

Museer og zoologiske haver bliver ikke berørt af styresignalet.

BDO har været i kontakt med SKAT, og fået SKATs vurdering. SKAT har overfor BDO fremført at produktionsskoler, almene gymnasier, frie grundskoler, institutioner med videregående uddannelser og voksenuddannelser også bliver berørt af styresignalet.

Efter BDO's udmelding har PSF modtaget mange henvendelser fra produktionsskoler, der spørger til i hvilket omfang produktionsskolerne eventuelt bliver berørt af styresignalet

PSF har valgt at gøre følgende i sagen:

1. PSF har rettet henvendelse til Undervisningsministeriet om sagen, men har endnu ikke modtaget svar på hvordan de forholder sig til sagen. Men under alle omstændigheder, kan det blive en dyr omgang for UVM, som jo skal kompensere en lang række uddannelsesinstitutioner, når den delvise momsfradragsprocent reduceres. Problemet for produktionsskolerne er at vi ikke har en sådan ordning med Undervisningsministeriet, og derfor kommer til at betale det hele selv. Det vil vi naturligvis tage op som et vigtigt argument, ifm. med behandling af sagen.

2. PSF nedsætter en lille Task Force gruppe, der skal undersøge konsekvenserne for produktionsskolerne, hvis styresignalet også rammer os. I den forbindelse vil Produktionsskoleforeningen gerne i kontakt med skoler, der har momssagkyndige regnskabsfolk på skolen, som er villige til at indtræde i dette udvalg. Vi får brug for 2-3 personer med ekspertise på momsområdet.

HAR DIN SKOLE EN MEDARBEJDER DER ER INTERESSERET I AT DELTAGE I TASK FORCE GRUPPEN SÅ MELD GERNE HURTIGT TILBAGE TIL Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

3. Vi vil ligeledes lade et andet revisionsfirma fortolke styresignalets betydning for produktionsskolerne og om i hvilket omfang produktionsskolerne så i virkeligheden bliver berørt.

PSF vil naturligvis løbende holde jer orienteret om udviklingen på området.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00