Menu

Orientering nr. 14

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

PSF arbejder løbende med at finde op og ned i SKATs styresignal omring moms. Vi har siden sidste orientering herom haft en eksterne konsulent til at kulegrave baggrunden for og konsekvenserne af styresignalet, hvis det også kommer til at omfatte produktionsskolerne – dette notat er vedhæftet denne orientering.

Vi har ligeledes haft "momssagen" på det fælles bestyrelsesmøde mellem Forstanderkredsen, Uddannelsesforbundet og PSF for at drøfte fremadrettet strategi. Efter dette møde har PSF besluttet at gøre følgende:

1. PSF tager kontakt til de revisionsselskaber der reviderer produktionsskoler, for at høre om de pr. 1. januar vil følge styresignalet også for produktionsskoler

2. PSF vil aftale at mødes med SKAT, hvor vi fremlægger vores begrundelser for, hvorfor produktionsskolerne ikke bør omfattes af styresignalet. I dette møde inddrager PSF ekstern juridisk og faglig bistand.

3. PSF vil gå politisk med sagen og hævde at SKAT overfortolker en EU dom, som ikke automatisk kan overføres til at gælde et andet område i et andet land. Vi får ligeledes udarbejdet et notat om dommen og det nye styresignal, som fremsendes til skatteministeren. Dette vil PSF også drøfte med relevante finansordførere i Folketinget

4. Lykkes vi ikke med at få SKAT i tale og de fortsat mener at styresignalet også gælder for produktionsskolerne, vil vi af politisk vej forsøge, at få de samme momskompensationsordninger som skoler på det regulerede område har med Undervisningsministeriet.

Læs mere her

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00