Menu

Orientering nr. 18

Udgivet: Onsdag, 18. november 2015

Den 5. november havde PSF og Forstanderkredsen foretræde for skatteudvalget. Efter mødet udbad skatteudvalget sig en række yderligere oplysninger blandt andet BDO's notat omkring styresignalet SKM.2015.466, hvor BDO fremhæver at også produktionsskolerne vil blive omfattet. Desuden bad skatteudvalget om en helt konkret beregning af, hvilke økonomiske konsekvenser det ville få for skolerne.

Dette materiale fremsendte skatteudvalget til skatteministeren og bad endnu en gang ministeren forholde sig til, hvorvidt produktionsskolerne ville blive omfattet af styresignalet.

Skatteministeren har nu svaret (se vedhæftede fil). Det betyder nu, at PSF afventer en henvendelse fra SKAT, hvor der skal træffes nærmere aftale for hvordan SKAT kan/vil gennemføre en konkret vurdering af om produktionsskolerne omfattes af styresignalet. PSF vil til dette møde inddrage relevante eksperter, så der træffes aftale ud fra så sagligt et grundlag som muligt.

Når SKAT efter en sådan konkret vurdering har afgivet deres svar, vil PSF, med udgangspunkt i svaret træffe afgørelse om, hvilke initiativer der så skal iværksættes.
Læs mere her

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00