Menu

Orientering nr. 2 - 2016

Udgivet: Fredag, 18. marts 2016

Regeringen har nu nedsat sit ekspertudvalg, der skal kigge på hvordan vi får alle med på uddannelsesvognen. Som I vil kunne se i det vedhæftede bilag, er Gert Møller blevet udpeget til at deltage i det 7 mand store udvalg. I vil ligeledes kunne læse kommissoriet for udvalget i det vedhæftede – en stor og vanskelig opgave!

Der er ligeledes nyt i momssagen. Jesper Petersen (S) og Mattias Tesfaye (S) har nu haft møde med skatteministeren. Som vi orienterede om sidst, er styresignalet er som bekendt udsat til 1. juli 2016.

I den mellemliggende periode skal Finans-, uddannelses- og skatteministeriet i gang med at udrede det fulde omfang styringssignalets konsekvenser. Det er i denne sammenhænge tydeligt at ingen havde forestille sig hvor store konsekvenserne faktisk er.

Efterdenne udredning vil skatteministeren genoptage vi diskussionerne med Jesper Petersen og Mattias Tesfaye. De er enige om at følgende skal være gældende:

· at det ikke kan være de danske uddannelsesinstitutioner eller deres foreninger, der skal rejse midler til en retssag for at få afprøvet hvordan dommen fra det franske plejehjem har virkning i på danske uddannelsesinstitutioner. Dette må udredes af SKAT

· at når de økonomiske konsekvenser er udredt, er regeringen og Socialdemokraterne enige om at institutionerne skal kompenseres for de øgede udgifter

PSF’s strategi med at nedsætte en Taskforce gruppe i samarbejde med FK, der har undersøgt de juridiske og økonomiske konsekvenser, afsøgt muligheden for at forfølge sagen retsligt og ikke mindst løftet sagen politisk, ser nu heldigvis ud til at bære frugt
Kommissorium
Ekspertgruppens sammensætning

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00