Menu

Orientering nr. 3 - 2016

Udgivet: Fredag, 18. marts 2016

PSF blev i går kontaktet af en række skoler angående den henvendelse Undervisningsministeriet og Deloitte fremsendte til skolerne i går. En henvendelse, der drejer sig om den bebudede kvantitative og kvalitative undersøgelse af produktionsskoleområdet, der skal pågå her i foråret 2016.

 I henvendelse beder Deloitte om en række oplysninger fra produktionsskolerne, som det er meget vanskeligt eller umuligt for skolerne at levere.

For det første kan ingen skoler levere navne og mailadresser på samtlige deltagere fra august 2009 frem til i dag. Deloitte skal bruge mailadresser til at fremsende spørgeskemaer til nuværende og tidligere deltagere.

PSF var i går i kontakt med Deloitte om denne problemstilling, og fremførte, at det ikke er muligt for skolerne at fremskaffe mailadresser på deltagere tilbage til 2009, fordi skolerne ikke ligger inde med den form for oplysninger på tidligere deltagere, og fordi mange unge slet ikke har en mailadresse. Deloitte har indvilliget i at undersøge, hvilken betydning det vil få for undersøgelsen, men er af den opfattelse at, de kan nøjes med mailadresser på produktionsskolens nuværende deltagere. PSF og skolerne vil blive orienteret om dette snarligst.

For det andet bliver skolerne bedt om fraværsoplysninger og enkelte uddannelsesrelaterede oplysninger. I den forbindelse har et par skoler kontaktet PSF og påpeget, at den måde produktionsskolerne registrerer fravær på, er helt speciel i forhold til andre skoleformers registrering. Produktionsskolerne skal overordnet tage udgangspunkt følgende, når de registrere deltagernes udeblivelse:

· Sygdom
· Kortvarig udeblivelse med træk i skoleydelse
· 9 ugers reglen
PSF vil i dag tage kontakt til Deloitte, og drøfte problemstillingen omkring fraværsstatistik med dem. Og PSF vil gerne opfordre skolerne til at kontakte PSF, hvis I falder over særlige problemstillinger i forbindelse med undersøgelsen.

PSF fik i går oplyst at undersøgelsen overordnet vil følge nedenstående design:
1. Alle skoler kontaktes og der foretages et interview med forstanderen
2. der udsendes spørgeskemaer til alle elever, der kan fremskaffes mailadresser på
3. Der foretages en registerundersøgelse af hvilke ”typer” af elever, der udsluses til uddannelse og erhverv samt hvilke ”typer” der udsluses til andre aktiviteter
4. der foretages en registerundersøgelse af hvilke skoler, der udsluser mange til uddannelse/erhverv og hvilke skoler der udsluser mange til andre aktiviteter
5. disse to undersøgelser sammenholdes og man udvælger herefter en række skoler med høj udslusning til uddannelse/erhverv samt en række skoler med høj udslusning til andre aktiviteter
6. Der foretages en række mere kvalitative undersøgelser på de udvalgte skole
7. herefter udfærdiges rapport til Undervisningsministeriet i august 2016

Det er PSF’s opfattelse, at man skal deltage i denne undersøgelse, men der skal naturligvis tages en række forbehold overfor design/udførelse, hvis vi som skoleform kan påpege uhensigtsmæssigheder i undersøgelsen. Så vi vil kraftigt opfordre til, at I ude på skolerne tager kontakt til PSF, hvis I støder ind i problemstillinger i forbindelse med undersøgelsen.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00