Menu

Orientering nr. 4 - 2016

Udgivet: Fredag, 18. marts 2016

Produktionsskolerne er nu kommet i ”søgelyset” og undersøges i øjeblikket på kryds og tværs mhp. effekter af produktionsskoleforløbet (SFI), udslusning (STUK) og den nye undersøgelse af produktionsskoleområdet i 2016 (Deloitte). Disse undersøgelser kan få stor betydning for, hvilken rolle produktionsskolerne kommer til at spille fremadrettet.

I PSF er vi enige om vigtigheden af, at vi også selv er klar med egne undersøgelser med et talmateriale, der er så nyt som muligt. Mange andre undersøgelser bruger jo talmateriale, som er bagudrettet. Vi vil derfor i de kommende år gerne fortsætte med at lave vores egen udslusningsundersøgelse, som vi allerede tidligere har gjort et par gange.

Disse undersøgelser foretager vi ved at bede skolerne om at overføre deres udslusning tal fra det netop indberettede år (2015) over i de udslusningskategorier, vi har udarbejdet i PSF. Vi er naturligvis opmærksomme på, at vi herved pålægger skolerne en ekstra opgave, og vil derfor gerne forsøge at gøre det så nemt for skolerne som overhovedet muligt. Vi har derfor investeret i et nyt program – surveyXact – som kan håndtere alle typer kvantitative data. I forbindelse med udslusningen betyder det, at I på skolerne kan klikke tallene direkte ind i et elektronisk spørgeskema, som herefter returneres direkte tilbage i en database, hvor vi kan trække på og analysere tallene.

Vi vil samtidig udarbejde en ”oversætningstabel”, så skolerne hurtigt kan overføre tal fra gammel udslusningskategori til ny udslusningskategori.

Når vi har analyseret tallene, vil vi også gerne vende tilbage til skolerne og bede jer om helt konkrete ”elevhistorier”, der viser succesfulde veje igennem produktionsskoleforløbet.

Vi håber naturligvis på skolernes opbakning til dette arbejde, fordi vi kan forvente utroligt politisk fokus på især de uddannelsesforberedende tilbuds resultater og dermed også produktionsskolernes resultater.

Helt konkret vil i indenfor kort tid modtage et elektronisk spørgeskema herfra, hvor vi gerne vil have jer til at beskrive udslusningsresultaterne fra 2015 i de af PSF udarbejdede kategorier. PSF vil herefter udarbejde en landsdækkende udslusningsrapport samt en rapport til hver enkelt skole, som vi kan bruge i det fremadrettede politiske arbejde.

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00