Menu

Orientering nr. 9 - 2016

Udgivet: Torsdag, 19. maj 2016

Produktionsskolerne har indenfor det sidste stykke tid modtaget et anmodning fra Deloitte angående undersøgelsen af produktionsskoleområdet. De beder om at få fraværsoplysninger på cpr.nr. tilbage fra 2009 og frem til i dag. Mange skoler har reageret på dette, og oplyst både PSF og Deloitte om at det vil kræve et enormt arbejde at fremskaffe disse data.

PSF har derfor været i kontakt med Deloitte, for at finde et løsning på dette. PSF er i øjeblikket i kontakt med de forskellige dataudbydere, og der arbejdes på at udarbejde tekniske løsninger, der kan fremskaffe de ønskede data uden skolerne skal investere uanede mængder administrativt arbejde i dette. Det betyder sikkert at alle skoler ikke vil være i stand til at fremskaffe data helt tilbage til 2009, men helt sikkert en del år tilbage, og dette er Deloitte indforstået med. I skal derfor ikke foretage jer noget ude på skolerne, før I hører nærmere herfra eller fra Deloitte og jeres eventuelle IT udbyder.

En række skoler har også udtrykt bekymring over hvad disse fraværstal skal bruges til, og Deloitte og UVM har oplyst, at disse registerdata hvor fravær indgår udelukkende skal gå til at beskrive produktionsskolens målgruppe, hvorefter mere kvalitative studier skal undersøge i hvilket omfang det lykkes produktionsskolerne at få denne målgruppe i gang med uddannelse eller i arbejde.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00