Menu

Orientering nr. 12 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 16. august 2016

PSF bliver jævnligt spurgt om der vil være mulighed for at generere fællesindkøb for produktionsskolerne, så der kan opnås fordelagtige priser. Med den opgaveportefølje sekretariatet har i dag, er det vanskeligt at afsætte tid til at undersøge markedet ordentligt, og som udgangspunkt er det en opgave PSF derfor ikke aktivt forsøger at løse. Men vi får alligevel en række tilbud fra firmaer, der godt vil indgå aftaler med foreningen, som måske kan være interessante for produktionsskolerne.

PSF fremsender derfor følgende to tilbud (se vedhæftede), som vi gerne vil have jeres tilkendegivelser på om I er interesserede i at indgå fælles indkøbsaftale omkring.

Det drejer sig om følgende to tilbud:

· Abonnement på Altinget uddannelse

· Tilbud på MV Nordic (hjælpemidler til læse, skrive og matematik)

Hvis I allerede som skole har aftaler med firmaet, og køber deres ydelser, vil PSF gerne høre nærmere om den indgåede prisaftale, som vi så eventuelt kan bruge til at presse prisen på det tilbud, de allerede har afgivet til os.

Vi vil gerne have jeres tilbagemelding på dette inden i går på sommerferie.

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00