Menu

Orientering nr. 14 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 16. august 2016

Hermed lidt orientering fra PSF på to forskellige områder med stor betydning for produktionsskolerne. Det drejer sig om:

· Momssagen
· Optagelse af lån i realkreditinstitutter

Med hensyn til momssagen har vi heldigvis et par politikere, der følger sagen tæt. De to politikere Jesper Petersen (A) og Mattias Tesfaye (A) har fornylig stillet spørgsmål til skatteministeren angående sagsbehandlingen omkring SKM.2015.466 (se vedhæftede brev). Den 21. juni svarede skatteministeren på henvendelsen. Svaret peger på, at SKAT stadigvæk fastholder at styresignalet træder i kraft, men at man meget nøje undersøger konsekvenserne for de forskellige institutioner, og derfor vil indføre momskompensationsordninger (læs mere i svaret fra skatteministeren).

Forstanderkredsen region Syd har rettet henvendelse til PSF angående manglende eller meget besværlig adgang til realkreditfinansiering af produktionsskolebygninger, og i den forbindelse bedt foreningen om at beskæftige sig med denne problemstilling. PSF tager naturligvis denne opgave på sig, men da der i øjeblikket er en kæmpe opgaveportefølje grundet de politiske omstændigheder med meget stort fokus på de uddannelsesforberedende tilbud og altså herunder især produktionsskolerne, vil vi gerne bede skolerne om hjælp til at sætte gang i denne opgave. Vi vil derfor gerne nedsætte et hurtigt arbejdende Ad. Hoc. udvalg bestående af nogle realkreditkyndige produktionsskolefolk med sekretærbistand fra PSF, som kunne udarbejde en indstilling til bestyrelsen på dette område – altså arbejde med sagens omfang og mulige initiativer for bedre lånemuligheder for produktionskoler. PSF vil gerne modtage indstillinger til dette udvalg senest 10. august 2016.

Brev til skatteministeren
Svar fra skatteministeren

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00