Menu

Orientering nr. 2 - 2017

Udgivet: Torsdag, 10. august 2017

Det er anført i lovforslagets bemærkninger, at den lavere ydelse har virkning for deltagere, der optages på produktionsskolerne den 1. januar 2017 og senere. Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at den højere ydelse gælder for deltagere, der ved lovens ikrafttræden modtager skoleydelse under et produktionsskoleforløb, og indtil de ophører med det påbegyndte produktionsskoleforløb.

Det betyder, at hvis et skoleskift ikke indebærer en egentlig ny optagelse, men må opfattes som et fortsat produktionsskoleforløb, vil den pågældende elev forsat være berettiget til den højere ydelse på den nye skole.

Med andre ord, hvis det påbegyndte produktionsskoleforløb fortsætter, selvom eleven skifter fra en produktionsskole til en anden produktionsskole, så kan eleven stadig få den gamle ”høje” skoleydelse.

Med venlig hilsen
Gilda Daugaard
Kontorfuldmægtig

Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Økonomisk-Administrativt Center
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Direkte tlf.: 3392 5520
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00