Menu

Orientering nr. 3 - 2017

Udgivet: Torsdag, 10. august 2017

18.05
Der er fuld gang i kampen, for at produktionsskolerne og vores pædagogik skal spille en afgørende rolle i FGU, men regeringens udspil peger ikke i den retning, så vi har en stor og sej politisk kamp foran, for at påvirke resultatet i den rigtige retning.

Siden stormødet har PSF og skolerne været i gang på mange forskellige fronter. Hermed en opsummering af initiativerne og en opfordring til, hvordan vi mener kampen kan/skal fortsætte.

På stormødet fremlagde vi en aktivitetsplan, som danner grundlag for PSF’s opsummering:

1. Møder med politikere

PSF mødtes torsdag den 11. maj med Anni Mathiesen (V), Marlene Harpsøe & Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) samt Jakob Mark (SF), hvor vi især diskuterede finansiering, Selvejende institutioner, produktionsskolernes rolle samt til dels indhold med fokus på praksis

Onsdag den 17. maj mødtes vi med Lotte Rod & Marianne Jelved (B), Jakob Sølvhøj (E) og Henrik Dahl (AL) med samme indholdselementer

I dag torsdag den 18. maj mødes PSF med Mattias Tesfaye (A) igen omkring samme indhold

Ude fra skolerne modtager vi dagligt orientering om jeres indsatser med kontakt til borgmestre og lokale folketingsmedlemmer – det må i gerne blive ved medJ

Fremadrettet er flere i gang med at planlægge foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget – andre må gerne følge trop. Politikerne skal simpelthen mærke på egen krop, hvad der er på spil, og det må gerne komme fra skolerne. Har I brug for hjælp til dette, så kontakt sekretariatet.

Tænk gerne på hvordan I kan få de unge i spil. Flere politikerne har spurgt til om ikke produktionsskolerne har en elevorganisation, der kan udtale sig. Da vi kæmpede for skoleydelsen, var der eksempelvis en gruppe produktionsskoleelever, der arrangerede en demonstration, og en stor gruppe elever, der deltog i åbent samråd.

2. Stil direkte spørgsmål til politikerne

PSF har koordineret en første runde, hvor vi har bedt forskellige skoler stille spørgsmål til udvalgte politikere omkring selveje og selvejende institutioner.

PSF vil gerne opfordre skolerne til at stille flere spørgsmål i øjeblikket især på følgende områder og til følgende partier:

Gå hårdt på Liberal Alliance med hensyn til selveje og statstaxameter, pres Socialdemokratiet på statstaxameter og ligeværdige tilbud på landsplan, gå hårdt på Venstre på selveje, pres Dansk Folkeparti på nærhed – dækning i hele landet og statsfinansiering. Og glem ikke at skrive til SF, B, C, E og Å om samme emner.

3. Formidle vores mærkesager via notater

PSF arbejder løbende med at udarbejde notater til politikere, organisationer og til jer ude på skolerne om vores mærkesager – i øjeblikket har vi især fokus på at fodre politikere, der beder om vores tilkendegivelser.

4. Kronik til avis

PSF har skrevet udkast til kronik, som vi forsøger optaget i den landsdækkende presse.

5. Videoer af produktionsskolelevernes ambassadører

Den første video med Stine Bosse er i ”kassen” og redigeres i øjeblikket, hvorefter vi booster den på Facebook.

Vi har aftalt optagelse af video med Ejner K. Holst (LO) torsdag den 18. maj

Vi har aftalt optagelse af video med Mattias Tesfaye (A) fredag den 19. maj

Vi har aftalt optagelse af video med Leif Laustsen (DSM) i uge 21, ikke fastsat dato

Vi mangler endnu at få aftale på plads med Lone Folmer, men hun vil gerne deltage

6. Udarbejdelse af notater

PSF har hyret tidligere kontorchef Steffen Jensen til at udarbejde foreløbig 2 notater. Et notat om fordele ved selveje og statslige selvejende institutioner, samt et notat om finansiering, der skelner mellem ulemperne ved kommunal finasiering og fordelene ved statsligt fastsat taxameter. Disse notater fremsendes til politikere, organisationer og skolerne, når de er færdige.

7. Tegninger fra Biggerpicture

Vi har bedt firmaet Biggerpicture om at udarbejde en række tegninger, der på enkel og letforståelig vis fremstiller hovedpointerne i vores udmeldinger omkring selvejende institutioner, statslig finansiering, og nærhed. Tegninger kan bruges på Facebook, som blikfang for vores ordrige notater og som piktogrammer i mange sammenhænge, hvor vi skal tale vores sag.

Tegningerne vil efter planen være færdige fredag den 19. maj, og I vil herefter hurtigst muligt modtage dem ude på skolerne, så I har mulighed for at bruge dem i jeres fremadrettede politiske arbejde

8. Debatindlæg af bestyrelsesmedlemmer og eksterne parter

PSF forsøger på at få ”andre” end os selv til at tale produktionsskolernes sag. I skrivende stund har vi to debatindlæg klar til at ”skyde” afsted. På Fredag har Leif Laustsen (Formand for DSM og FødevareDanmark samt byrådsmedlem for venstre) et Debatindlæg i Altinget, hvor han taler imod kommunalisering og fremhæver en uddannelse med praktisk indhold. Bestyrelsesmedlem på Østfyns produktionsskole Lars Hansen (Formand for Dansk Metal Odense og bestyrelsesmedlem på Syddansk erhvervsskole) har ligeledes skrevet et debatindlæg/læserbrev, som fremsendes til de landsdækkende medier. Vi sender naturligvis disse notater til jer, når de er frigivet.

PSF har også sat Martin Tårup på denne opgave

PSF opfordrer hermed også skolerne til at inddrage deres bestyrelsesmedlemmer i skriveriet.

9. Brug de sociale medier

Vi er aktive på de sociale medier, men vi kan altid blive bedre, så PSF har taget initiativ til 2 kurser der fokusere på strategi, kommunikation og sociale medier. Har det interesse, så henvend jer til Kirsten Grønvall på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 75 82 20 55

10. Kloge hænder, vol. II

PSF deltager sammen med den af FK nedsatte arbejdsgruppe med at videreudvikle kampagnen Kloge hænder.

11. Meld tilbage til sekretariatet

Skolerne er gode til at give tilbagemeldinger om deres politiske aktiviteter – fortsæt med det. I må også gerne være idégivende til fremadrettede initiativer og aktiviteter – både på den korte bane i forhold til forhandlinger om Regeringens udspil, samt på den lidt længere bane omkring indhold, målsætninger og implementering.

12. Fortsæt kampen

Forhandlingerne er i fuld gang – de har 2. møde i dag, og vores fornemmelse, er at det er muligt at påvirke Regeringens udspil til ”det bedre”.

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00