Menu

Orientering nr. 5 - 2017

Udgivet: Torsdag, 10. august 2017

13.06
Forhandlinger om FGU buldrer afsted og intensiveres dag for dag, og ingen ved hvor langt man er fra et forlig. Udgangspunktet er stadigvæk at regeringen ønsker at lande en aftale inden sommerferien og allerhelst inden folkemødet.

I regeringens udspil ”Tro på dig selv – det gør vi” lægges der op til en ren kommunalisering af området. Der står følgende i udspillet: ”Regeringen foreslår, at de nye institutioner bliver kommunale. En kommunal forankring af institutionerne vil understøtte, at opgaven tænkes sammen med de kommunale opgaver på folkeskole- og beskæftigelsesområdet, så kommunen får det fulde ansvar for de unge, indtil de starter på en ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse.”

Efter forhandlingerne gik i gang kom A, B og SF med en række krav, de ville have opfyldt for at indgå forlig på området. De 6 krav var følgende:

· Alle unge skal have en uddannelsesplan, så også et ufaglært job efter 9. klasse bliver et skridt på vejen til formelle kompetencer.

· Alle elever skal erklæres parate i 8./9. klasse til enten ungdomsuddannelse eller forberedende forløb.

· Der skal være et uddannelsestilbud i alle 98 kommuner.

· Det forberedende tilbud skal ligesom ungdomsuddannelserne være selvejende med et statsligt taxameter-tilskud. Kommunerne skal have medansvar for styring og finansiering.

· Der skal ikke være en fast grænse på to år for uddannelsens længde, som regeringen foreslår.

· Eleverne skal have en ydelse, som er højere end den, regeringen og DF har vedtaget for produktionsskolerne i dag.

Vi har erfaret fra vores møder med forskellige politikere, at der forhandles indgående omkring styring og finansiering – altså omkring institutions selvejeform samt hvorvidt staten fastsætter og udbetaler taxameter. Fra PSF har vi fremført rigtig mange argumenter for at bevare produktionsskolerne som statsligt selvejende institutionen som enten alene eller i samarbejde kan være den institutionsform som skal/kan danne ramme for FGU. PSF har ligeledes fremført at der skal være et statsligt fastsat taxameter til uddannelsen.

Da ingen på nuværende tidspunkt kan vide, hvornår et forliget landes, er det vigtigt at holde ”gryden i kog” – hold kontakten til jeres kommuner og borgmestre, og pres dem gerne til at tale for statsligt taxameter og statsligt selvejende institutioner med udgangspunkt i produktionsskolerne. Hvis der ikke landes et forlig inden Folkemødet, vil det helt sikkert blive ”hot stuff” på solskinøen i mange debatter på Folkemødet.

PSF har desuden god kontakt til pressen, som I har kunnet høre og læse (se vedhæftede artikel fra dagens JP). Både JP og DR viser stor interesse i sagen om FGU, og bruger flittigt PSF som kilde.

Læs artiklen her

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00