Menu

Orientering nr. 10 - 2017

Udgivet: Tirsdag, 22. august 2017

Sidste nyt om FGU

Dansk Folkeparti har nu meldt deres holdning til den nye forberedende grunduddannelse klart ud.

I Altinget finder I både en oversigtsartikel om DFs holdninger

Og et interview med DFs ordfører på området: Marlene Harpsøe

Hvis det står til DF ’skal ikke en eneste produktionsskole dreje nøglen om som følge af en kommende forberedende grunduddannelse’. Tværtimod bør produktionsskolerne være kernen i den nye uddannelse.

Partiet mener, at skolerne skal have statsligt selveje for at sikre ensartethed over hele landet, og at længden af et ophold ikke bør begrænses til 2 år, hvis den enkelte elev kan profitere af et længere ophold.

Og endeligt mener partiet, at der stadig skal være mulighed for musiske og kreative fag på uddannelsen.

Næstformand Gert Møller har bl.a. på sin FB denne kommentar til Dansk Folkeparti:

Kære Kristian Thulesen Dahl og Marlene Harpsøe

Produktionsskoleforeningen vil hermed gerne kvittere for jeres seneste udmelding om Forberedende grunduddannelse. Det er med stor tilfredshed, at vi læser jeres holdning til at produktionsskolernes skal være den bærende sølje i den nye FGU, at det skal være statsligt selvejende institutioner, der skal drive uddannelsen, og at det skal finansieres af et statsligt taxameter. Vi vil dog alligevel tillade os at gøre opmærksomme på at ydelsesniveauet til de unge på FGU bør være det samme til FGU elever som til unge på uddannelseshjælp og aktivitetshjælp. Vi glæder os og ser frem til de fortsatte forhandlinger på området.

Også ugebrevet A4 har en artikel om FGUen

Ugebrevet skriver at regeringen er under pres for at ændre centrale elementer i deres udspil, og at DF, Socialdemokratiet, fagbevægelsen og produktionsskolerne siger nej til at kommunerne får ansvaret for udsatte unge.

På vores facebook prøver vi at dele så mange nyheder som muligt, så følg os gerne her 

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00