Menu

Orientering nr. 12 -2017

Udgivet: Tirsdag, 26. september 2017

I dagens Altinget plæderer Uddannelsesforbundet igen for at der skal være 25 moderinstitutioner. Deres hovedargumenter er for det første, at der med oprettelsen af FGU vil blive en større administrativ opgave, der skal løses, og dette sikres bedst i en stor organisation, og for det andet vil store institutioner være mindre sårbare i nedgangstider

Læs artiklen her

Siden Regeringens udspil med de 25 moderinstitutioner kom på banen, har vi i PSF argumenteret for at en sådan konstruktion ville skabe unødvendig centralisme, og skabe afstand til de unge, især fordi al erfaring viser at fusioner på uddannelsesområdet på sigt skaber store institutioner i de større byer og nedlæggelse af de lokale afdelinger. Se eksempelvis hvad der er sket på University College området – masser af små seminarier, pædagogseminarier etc., er forsvundet fra landkortet, og uddannelserne samles i store uddannelsesinstitutioner – det samme er sket på erhvervsskoleområdet.

I Uddannelsesforbundet ser Hanne Pontoppidan ikke modsætningsforholdet mellem centralisme og den lokale forankring. I PSF er vi ikke så optimistiske.

Fleksibilitet er essentielt. Vi er enige, men hvem siger, at større institutioner er mere fleksible? De har ofte en tendens til at forstene i tunge systemer,

Moderinstitutioner vil tage sig af øget administration. Men FGU skal jo ikke skabe øget administration, målet må være afbureaukratisering – fra mange love, mange opgørelsessystemer m.m. til kun et system. Moderinstitutioner 25 steder vi først og fremmest skabe mere administration. Ikke mindst i forhold til elevernes hverdag.

Og hvad med bestyrelserne? Der bliver 25 centrale bestyrelser. Hvor er den lokale forankring?

Vi vil derfor endnu en gang opfordre skolerne til at melde sig på banen, og kæmpe for en mere lokal opbygning af FGUen.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00