Menu

Orientering nr. 13 -2017

Udgivet: Mandag, 2. oktober 2017

Forhandlingerne er fortsat i gang, og næste forhandlingsmøde er i morgen, tirsdag. Vores fornemmelse er, at sidste omgang nærmer sig… DERFOR – det er nu, vi skal holde skruen i vandet og fuld damp på og holde presset og [suppler-selv-med-yderligere-billeder].
Vi har fortsat særligt fokus på to områder, nemlig skoleydelse og nærhed / lokal forankring (imod moderinstitutioner):

Skoleydelse: Både S, SF, R og DF har meldt klart ud, at forsørgelsesgrundlaget på FGU skal være højere end regeringens udspil. Det er rigtig godt, og nu handler det om at holde dem fast på det – bl.a. for at sikre, at vi ikke ender med en lappeløsning, der kun hæver niveauet en lille smule. Vi har meldt ud, at niveauet fra 2016 må være rettesnoren – ellers er det en markant nedgang for EGU-eleverne, og desuden er det på et niveau, der svarer til skolepraktik-ydelsen. Andre har spillet ud med et niveau, der svarer til uddannelseshjælp-ydelsen (som i sin tid blev fastsat i en harmonisering med SU). Det vil sætte skoleydelsen på niveau med kontanthjælpsydelserne og SU – og som sådan er det for os at se det absolutte minimum, fordi alt under det niveau vil videreføre den problemstilling, vi ser i dag, nemlig at det bedre kan svare sig for en ung at melde sig ledig på Jobcentret.

Vi er i færd med at få opbakning fra såvel KUU som EGU-området, således at det ikke ’kun’ er produktionsskolerne, der presser på. En FGU på et lavt forsørgelsesniveau vil jo også ramme EGU- og KUU-unge, samt for den sags skyld også AVU-unge… Ydermere har vi en video mere på trapperne til brug på Facebook og twitter.

Nærhed og lokal forankring: Der er lagt op til at organisere FGU i 25 ’moderinstitutioner’ samt ca. 65 tilknyttede afdelinger. Hvis det realiseres, vil der reelt kun være 25 FGU-institutioner med en række afdelinger. Det er en voldsom centralisering! Vi mener for det første slet ikke, at der er et behov for at centralisere og samle institutionerne på den måde – administration skulle jo forenkles med FGU og der er ingen naturlov i at større organisationer medfører bedre ledelse. Derimod er vi stærkt nervøse for, at en centralistisk løsning med 25 moderinstitutioner og centralt fastsatte udbudsområder vil underminere det lokale ejerskab og den lokale forankring til FGU både i opbygnings- og implementeringsfasen men også fremadrettet.

Vi foreslår i stedet, at den enkelte kommune har til opgave at gå sammen med de eksisterende institutioner på området og udarbejde en indstilling om, hvordan de vil etablere en FGU-institution i deres område – evt. i fællesskab med nabokommune(r). Herefter indleverer de deres bud til Undervisningsministeriet, som forholder sig til indstillingen og i sidste ende godkender FGU-institutionerne, således at der sikres uddannelsesdækning, kvalitet, nærhed etc. i overensstemmelse med rammer og krav i aftalen. Det vil betyde, at nogle FGU-institutioner vil være relativt store, andre relativt små; nogle vil have en afdeling tilknyttet, andre måske flere afdelinger tilknyttet og på tværs af kommunegrænser. Nogle vil klare administrationen selv, mens andre vil gå sammen i administrative fællesskaber – nogle efter leverandørmodel, andre efter samarbejdsmodel. Det vil afhænge af lokale forhold. Men det vil sikre på den ene side det lokale ejerskab og nærheden, og på den anden side den centrale styring med både uddannelsesdækning og kvalitet.

Opfordring til at skubbe på, hvor I kan!

Igen – TAK for jeres stærke indsats derude. Der er fortsat brug for at trække i alle de tråde, vi har, så det er bare om at holde presset rundt omkring… Hermed opfordret!

· Brug jeres kontakter og sæt gerne fokus på særligt ovst. problemstillinger

· Skoleydelsen: Vi har en ny video på trapperne – del den endelig når den kommerJ

Derudover – neden for er link til den ’gamle’ video. Den kan godt tåle en tur mere i manegen, så brug den endelig og meget gerne hvor I kan!

Link til skoleydelsesvideo (Wetransfer): http://bit.ly/2xS6rgV

HVIS OG SÅFREMT I har brug for materiale, info, svar på spørgsmål etc. omkring det ene eller andet – så kontakt os endelig!

God arbejdslyst til jer alleJ

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00