Menu

Orientering nr. 6 - 2016

Udgivet: Fredag, 18. marts 2016

PSF har nu færdiggjort omkostningsanalysen af produktionsskolernes udgifter til revision, og der er tydeligvis et stort potentiale for besparelser for rigtig mange produktionsskoler. Men alt dette kan I læse mere om i vedhæftede notat.

Læs mere...

Orientering nr. 5-2016

Udgivet: Fredag, 18. marts 2016

PSF er blevet kontaktet af 2 produktionsskoler, der har haft kontrolbesøg af SKAT i forhold til indberetning og afregning af moms og A-skat. Begge skoler har fået reguleret deres moms og energiafgifter i størrelsesordenen 300.000 – 500.000,.kr.

Læs mere...

Orientering nr. 4 - 2016

Udgivet: Fredag, 18. marts 2016

Produktionsskolerne er nu kommet i ”søgelyset” og undersøges i øjeblikket på kryds og tværs mhp. effekter af produktionsskoleforløbet (SFI), udslusning (STUK) og den nye undersøgelse af produktionsskoleområdet i 2016 (Deloitte). Disse undersøgelser kan få stor betydning for, hvilken rolle produktionsskolerne kommer til at spille fremadrettet.

Læs mere...

Orientering nr. 3 - 2016

Udgivet: Fredag, 18. marts 2016

PSF blev i går kontaktet af en række skoler angående den henvendelse Undervisningsministeriet og Deloitte fremsendte til skolerne i går. En henvendelse, der drejer sig om den bebudede kvantitative og kvalitative undersøgelse af produktionsskoleområdet, der skal pågå her i foråret 2016.

Læs mere...

Orientering nr. 2 - 2016

Udgivet: Fredag, 18. marts 2016

Regeringen har nu nedsat sit ekspertudvalg, der skal kigge på hvordan vi får alle med på uddannelsesvognen. Som I vil kunne se i det vedhæftede bilag, er Gert Møller blevet udpeget til at deltage i det 7 mand store udvalg. I vil ligeledes kunne læse kommissoriet for udvalget i det vedhæftede – en stor og vanskelig opgave!

Læs mere...

Orientering nr. 1 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 19. januar 2016

I den politiske proces omkring momssagen, har PSF haft god støtte fra Jesper Petersen (S) og Mattias Tesfaye (S). De har presset på overfor skatteministeren, og dermed været medvirkende til at Styresignalets ikrafttrædelsestidspunkt er udskudt med et halvt år (som vi orienterede om kort tid før jul).

Læs mere...

Orientering nr. 19

Udgivet: Onsdag, 18. november 2015

I forbindelse med de forestående besparelser, der som en grønthøster farer henover hele uddannelsessektoren, udsender Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling "belejligt" en rapport om, hvordan produktionsskolesektoren igennem en række effektiviseringstiltag kan finde de midler, der tages fra sektoren igennem omprioriteringsbidraget.

Læs mere...

Orientering nr. 18

Udgivet: Onsdag, 18. november 2015

Den 5. november havde PSF og Forstanderkredsen foretræde for skatteudvalget. Efter mødet udbad skatteudvalget sig en række yderligere oplysninger blandt andet BDO's notat omkring styresignalet SKM.2015.466, hvor BDO fremhæver at også produktionsskolerne vil blive omfattet. Desuden bad skatteudvalget om en helt konkret beregning af, hvilke økonomiske konsekvenser det ville få for skolerne.

Læs mere...

Orientering nr. 17

Udgivet: Onsdag, 18. november 2015

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne indgik Regeringen og en række partier aftale om et løft til erhvervsuddannelserne i 2016:

Læs mere...

Orientering nr. 16

Udgivet: Onsdag, 18. november 2015

Produktionsskoleprojektet (PSP) udløber ved årsskiftet, og det afføder en række spørgsmål, særligt omkring den screening som er udviklet i løbet af projektet.

Læs mere...

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00