Menu

Orientering nr. 15

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Den centralt stillede prøve kan afholdes på produktionsskolen

Læs mere...

Orientering nr. 14

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

PSF arbejder løbende med at finde op og ned i SKATs styresignal omring moms. Vi har siden sidste orientering herom haft en eksterne konsulent til at kulegrave baggrunden for og konsekvenserne af styresignalet, hvis det også kommer til at omfatte produktionsskolerne – dette notat er vedhæftet denne orientering.

Læs mere...

Orientering nr. 13

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

PSF har igennem længere tid talt med Undervisningsministeriet om at få ændret udslusningskategorierne fra produktionsskolerne, fordi vi mener, at de eksisterende er utidssvarende. Et helt aktuelt problem har vist sig i forbindelse med Kombineret ungdomsuddannelse, hvor der slet ikke findes en kategori.

Læs mere...

Orienteriung nr. 12

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Taxametertilskud og moms

Læs mere...

Orientering nr. 11

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Indberetning af KUU-elever til Ungedatabasen

Læs mere...

Orientering nr. 10

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Orientering om dialog med UU omkring målgruppebeskrivelse/-afgrænsning

Læs mere...

Orientering Nr. 9

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Orientering om tværgående tilsyn med hjemmesider

Læs mere...

Orientering nr. 8

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Undervisningsministeriet har sendt en ny bekendtgørelse om KUU i høring, og der er foretaget følgende tilføjelser/ændringer til den gældende bekendtgørelse

Læs mere...

Orientering nr. 7

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Orientering om de kommende optagelsesprøver i dansk og matematik på EUD

Læs mere...

Orientering nr. 6

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Præcisering vedr. EUD-reformen.

Læs mere...

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00