Menu

Orienteirng nr. 5

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Orientering om det nye refusionssystem (den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter).
• Nyt refusinssystem fra 2016
• Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystem
• Refusionsbekendtgørelse af dec 2014

 

Orientering nr. 4

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

UU Danmark har udarbejdet et vejledende materiale til målgruppeafgrænsning mellem hhv. produktionsskole, EGU, KUU og STU. Det er vedhæftet. UU Danmark gør opmærksom på, at materialet er vejledende og stilles til rådighed for alle UU-centre, samt at det frit kan versioneres lokalt.
Målgruppeafgrænsning UUDK
Målgruppeafgrænsning UUDK m PSF´s beemærkninger

Orientering nr. 3

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Vedrørende Kombineret Ungdomsuddannelse.

Læs mere...

Orientering nr. 2

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Orientering om sag vedr. produktionsskoles rådgiveransvar i forbindelse med indgåelse af praktikaftale for EGU-elev.
Læs her

Orientering nr. 1

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Vejledning om de nye arbejdstidsregler

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00