Menu

Publikationer

Udgivet: Fredag, 5. september 2014

I det følgende finder du en lang række publikationer om produktionsskolerne, dels om specifikke aspekter og aktiviteter/projekter, dels om skoleformen generelt. Fire publikationer kan særligt fremhæves: Hvidbog om produktionsskolerne fra 1984 er den første samlede beskrivelse af skoleformen og dens pædagogiske udgangspunkt, og er som sådan produktionsskolernes 'grundbog'. Læring, dokumentation og værdisætning i produktionsskolen (Produktionsskolediskursen) fra 2006 og Arbejde og Læring Produktionsskoleværkstedet fra 2011 er nyere beskrivelser af produktionsskolepædagogikken. Begge kan rekvireres mod betaling hos PSF. Endelig vedtog Produktionsskoleforeningen i 2010 Charter for de danske produktionsskoler med 11 principper for god produktionsskolepraksis. Charteret ligger på PSFs hjemmeside. 

2017

Dannelse i produktionsskolen - temahæfte 4
7 bud på, hvorfor dannelse er en vigtig dimension af produktionsskolernes virke og, hvordan den udspiller sig i produktionsskolens rum.7 bud på, hvorfor dannelse er en vigtig dimension af produktionsskolernes virke og, hvordan den udspiller sig i produktionsskolens rum.
Download her

2016

Mini folder
"Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse - Fælles forståelsesramme"
Download her

”En anden vej til uddannelse – produktionsskolernes rolle og sammenhængen i forløb og uddannelser”.
Download her

2015

Nye Spor til Teknik et projekt mellem Korsør Produktionshøjskole, Dansk Industri og Industriens Fond, hvor også Produktionsskoleforeningen har også deltaget.
Læs rapporten her

PSF' temahæfte - Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse – et inspirationsmateriale
Eksempler på PBE forløb og samarbejde omkring uddannelsen hent her

PSF' temahæfte -Målrettede forløb på produktionsskolen
Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne hent her

PSF' temahæfte -Projekt Nye spor til teknik
Historien om 3 unges vej til uddannelse hent her

2014 

Produktionsskolen
– en anden vej til uddannelse, Lene Byriel og Produktionsskoleforeningen
Bruchuren kan rekvireres ved henvendelse til PSF*s  sekretariat på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 75822055.

På trods
Stemmer fra Den Økologiske Produktionsskole på Nørrebro, Lene Byriel og Den Økologiske Produktionsskole, Forlaget Ecopro


2013

Ram rigtigt, Produktionsskoleforeningen - læs mere på www.ramrigtigt.dk

 

2011

Arbejde og Læring Produktionsskoleværkstedet - et uddannelsessted,
Af Axel Hoppe og André Gremaud, Produktionsskoleforeningen (2. oplag)
Bogen kan rekvireres ved henvendelse til PSF*s sekretariat på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 75822055.


2010

Charter for de danske produktionsskoler, Produktionsskoleforeningen, april 2010
Læs mere på www.psf.nu

 

2009

At forme en elev – om produktionsskolens rolle i en resocialiseringsoptik,
Kristine Zacho Pedersen, speciale i Pædagogisk Sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,
vinterens 2009

Udvikling i fællesskab : Fra tavs viden til reflekteret handling
Kim Kabat, Ane Juul
(red.), Ålborg Produktionsskole


2008

Kreativitet, produktion og identitet – fra produktionsskole til erhvervsuddannelse
Tanja Kirkegaard og Klaus Nielsen, Aarhus Universitet, Psykologisk Institut, Undervisningsministeriets
temahæfteserie nr. 6 – 2008. Undervisningsministeriet


2006

Læring, dokumentation og værdisætning i produktionsskolen : Produktionsskolediskursen
Axel Hoppe og Produktionsskoleforeningen, 2006 (2. oplag 2012)

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler, Evalueringsrapport
Danmarks Evalueringsinstitut


2004

Arbejde og selvdannelse på produktionsskolerne
Speciale af Jákup Heinesen, Danmarks Pædagogiske Universitet, August 2004

En håndbog i PRO-ERHVERV
– et samarbejde mellem Produktionsskoler og Erhvervsskoler, Pro Erhverv Fyn

En skoleform bliver til
– Blikke på produktionsskolen gennem 25 år, Peter Fløe og Marianne Søgaard Sørensen (red.), Foreningen for produktionsskoler og produktionshøjskoler, 2004

2003

Produktionsskoler i Kosovo – dokumentation og refleksion
Marianne Søgaard Sørensen, Danmarks Pædagogiske Universitet, 2003.
Findes også i en engelsk udgave.


2001

De smalleste skuldre – Det tungeste læs
Peter Vig og Jan F. Hansen (red.), Arbejdsmarkedsstyrelsen

Fra undervisning til læring.
Produktionsskoleerfaringer. Med bidrag af bl.a. Jean Lave: Læring i praksis på
Kalundborgegnens Produktionsskole. Kalundborgegnens Produktionsskole, 2001.
Findes også i en engelsk udgave.


2000

Logbog og forløbsplan – pædagogiske redskaber på produktionsskolerne,
André Gremaud og Axel Hoppe, Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 29 – 2000, Undervisningsministeriet

Mellem to skoleformer
– et samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Pro-Tek forsøget.
Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 21 – 2000.

Produktionsskolerne i Danmark – deltagere og skoleprofiler
Udviklingscenter for folkeoplysning og voksenundervisning, Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 13 – 2000.

Samspil, samarbejde og sammenhæng
Rapport om samspillet mellem produktionsskoler og erhvervsskoler, 1-års reglen på produktionsskolerne og samarbejdet mellem skolerne og kommunen, November 2000


1997

Ildsjælenes ånde
særnummer af Produktionshøjskolen,
nr. 3.1, 1997

Produktionsskolen mellem arbejde og uddannelse
Lene Larsen og Kirsten Larsen, Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen, Roskilde Universitetscenter, 1997.

Produktionsskoler og iværksætterkultur
Niels Jacobsen og Kirsten Trolle-Hansen, Foreningen for produktionsskoler og
produktionshøjskoler, 1997.


1996

På lige fod – om produktionsskolen som en mulighed for voksne arbejdsledige
Margaretha Balle-Petersen og Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning


1991

Produktionsskolerne : Beskrivelse og vejledning, Oktober 1991, Produktionsskolernes udviklingsråd og samvirke,


1985

Produktionshøjskoler og PIGER
Kirsten Nøhr og Lise Thøisen,2. delrapport Institut for pædagogik, Københavns Universitet, 1985.

Produktionshøjskoler og VEJLEDNING
Lise Thøisen, 2. delrapport Institut for pædagogik, Københavns Universitet, 1985


1984

Deltagere og undervisningsaktiviteter på udvalgte produktionshøjskoler
Lise Thøisen, 1984

Hvidbog om produktionsskolerne – de kombinerede undervisnings- og produktionsprogrammer
Niels Jacobsen og Verner Ljung (red), Undervisningsministeriet, december 1984.

1978

Rapport om forsøg med kombinerede undervisnings- og produktionsprogrammer
Sektionen vedr. ungdomsarbejdsløshed, Undervisningsministeriet, 1978.
Vedr. mulighederne for køb eller evt. lån, kontakt sekretariatet

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00