Nyhedsbrev 2 oktober 2017

 

Den Forberedende Grunduddannelse

Lige inden efterårsferien, fredag d. 13. oktober faldt aftalen om den Forberedende Grunduddannelse endeligt på plads. Her kan du læse Undervisningsministeriets pressemeddelelse og den endelige aftaletekst.

Undervisningsministeriet har desuden oprettet en side, hvor alle nyheder og materialer kan findes.


Tak til Alle

Produktionsskolerne og deres pædagogik er kommet til at stå meget tydeligt i aftalen om FGU. Det skylder vi rigtig mange stor tak for. Ikke mindst alle jer ude på skolerne.


Stormøde om FGU

Mandag d. 23. afholdt PSF stormøde på Vingstedcenteret, hvor der blev fokuseret på aftalens indhold og på det kommende arbejde med udmøntning og implementering. Se powerpoints fra stormødet samt ministeriets powerpoints om FGU. I den kommende tid vil PSF invitere til en række møder omkring implementeringen af FGU.


Aktivitetsudviklingen for 3. kvartal 2017

Aktivitetsudviklingen viser en katastrofal nedgang i elevtallet på næsten alle skoler.


Nyheder fra Produktionsskoleforeningen

Kender du nogen, der kunne have glæde af PSFs Nyhedsbrev, så husk, at de kan tilmelde sig på vores hjemmeside (nederste højre hjørne)

Vores hjemmeside bliver løbende opdateret med de sidste nyheder under henholdsvis Produktionsskoleforeningens politiske arbejde og Skoleydelse 

Husk også at du kan følge os på facebook og twitter

 

Produktionsskoleforeningen | Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle
Telefon: 7582 2055 | Mail: psf@psf.nu

Ønsker du ikke af modtage vores nyhedsbrev?