Nyhedsbrev februar 2018

 

FGU: Lovudkast i høring

I begyndelsen af februar blev 4 lovudkast sendt i høring, nemlig FGU lov, FGU institutionslov, Vejledningslov, og de ændringer, der vil følge heraf indenfor de eksisterende love. PSF afholdt i den forbindelse stormøde torsdag d. 8.februar. Se slides herfra. PSF har i dag d. 21.2. indgivet høringssvar i forhold til de 3 love: FGU-loven, FGU institutionslov og FGU-vejledningslov.FGU: Embedsværkets FGU-politik går stik imod den politiske aftale

Altinget har i dag indledt en ny debatrække om FGU. Det første indlæg kommer fra forstander Gert Møller, der stiller spørgsmål ved STARs udmeldinger om brobygning og kan læses her: Embedsværkets FGU-politik. Vi har i samme forbindelse udsendt en pressemeddelelse


FGU: Kickoff møde

Arbejdsprocessen henimod læreplaner og fagbilag er sat i gang, både i ministeriet og i PSF. Læs om vores kickoff-møde d. 31.januar. Ministeriets skabelonarbejdsgruppe er begyndt deres arbejde. Se gruppens medlemmer.


Aktivitetsudviklingen i 2017

2017 betød et større fald i årselever, både de ordinære og de aktiverede. Læs detaljerne i aktivitetsudviklingen indenfor produktionsskolerne, EGU, KUU og PBE.


Kompetenceløft for medarbedere

UCSyd har over en periode udviklet et koncept for kompetenceløft for medarbejdere på produktionsskoler. En række skoler har afprøvet konceptet i samarbejde med UCSyd . Jonna Nøttrup fortæller her om nogle af erfaringerne med kompetenceløftet.


Portræt af en tidligere produktionsskoledeltager

Vi er kommet til det fjerde portræt i Sisse Gøttlers serie om tidligere produktionsskoledeltagere. Her kan I læse om Sabine Løgstrup, der har gået på Randers Produktionshøjskole, og i dag er ansat samme sted.

 

Produktionsskoleforeningen | Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle
Telefon: 7582 2055 | Mail: psf@psf.nu

Ønsker du ikke af modtage vores nyhedsbrev?