Nyhedsbrev april 2018

 

FGU: 1. behandling af lovforslagene

Tirsdag d. 17. april var der førstebehandling af lovforslagene. Alle partier i Folketinget taler reformen og den kommende ungdomsuddannelse op. Ude i kommunerne er forhandlingerne om dækningsområder og institutionsplaceringer i fuld gang. Husk at vi løbende udsender information om FGU, og at al materiale kan findes på vores hjemmeside.


Årsmøde 2018

Over 400 medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer deltog i vores årsmøde i Vingsted, der bl.a. bød på oplæg om relationskompetencer, på oplæg fra ministeriet om FGU og paneldebat om samme med kommunerne, EUD, VUC, Uddannelsesforbundet og en folketingspolitiker. Om fredagen blev der grinet igennem med Per Helge og Djøf med løg inden Stine Bosse holdt festtalen og generalforsamlingen afsluttede dagene.


Aktivitetsudviklingen: Drastisk fald i elevtallet i 1. kvartal 2018

Vi må indse, at faldet i elevtallet er fortsat ind i 2018, på trods af skoleydelsen nu igen er hævet. Det kan der givet vis være flere grunde til; den nuværende højkonjunktur, hvor flere unge kommer i job, men også de forestående ændringer på vores område, hvor der pt er mere fokus på FGU end på produktionsskolerne. Vi er i PSF fuldt opmærksomme på, at FGU skal komme bedst mulig fra start. Derfor er det også vigtigt, at produktionsskolerne indtil august 2019 vil være fuldt funktionsdygtige og være de institutioner, der bringer de unge godt videre i FGU. læs mere.


Skolesorg

Ungdomsforskerne Jette Kofoed og Helle Rabøl Hansen har interviewet en række produktionsskoleelever om deres krøllede grundskoleforløb. Det er der kommet en artikel ud af, som de kalder Skolesorg, og som vi har fået lov at bringe.


Internationalt: Vi vil Europa

Initiativet Vi vil Europa tilbyder en række tiltag, der skal bringe det europæiske samarbejde tættere på produktionsskoleelever i hele landet. Læs mere om tilbuddet.


Portræt af en tidligere produktionsskoledeltager

Vi er kommet til det sjette portræt i Sisse Gøttlers serie om tidligere produktionsskoledeltagere. Her kan I læse om Emal Gholami, der har gået på Århus Produktionsskole og i dag er produktionsassistent indenfor snedkerfaget.

Produktionsskoleforeningen | Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle
Telefon: 7582 2055 | Mail: psf@psf.nu

Ønsker du ikke af modtage vores nyhedsbrev?