Nyhedsbrevet november 2018

 

FGU og Statens Administration

Moderniseringsstyrelsen ønsker at lægge hele administrationen i de nye FGU-institutioner ind under Statens Administration. Det kan blive en bombe under institutionerne, pædagogisk såvel som økonomisk. 3 dygtige administrative ledere: Lise Dahl-Meyer, Søndersø Produktionsskole, Poul Bernt Jensen, Randers Produktionshøjskole og Vivian H. Hasager, Ålborg Produktionsskole repræsenterer Produktionsskolerne i ministeriets arbejdsgrupper og forsøger at råbe Ministeren op med et notat. Altinget har fulgt om med en artikel, hvor også Marlene Harpsøe, DF og Annette Lind, S melder ud, at de vil gå til Ministeren med sagen.


FGU og kostforpligtelsen

PSF mener stadig, at der bør findes penge til kosten i FGU på FL19. Det har vi fået ’Foto, grafik og nye medier’ på Produktionshøjskolen i Brøndby til at lave et video-indslag om. Find det på Facebook og del det meget gerne.FGU: Hvad siger Ambassadøren?

I denne måned har vi spurgt produktionsskoleambassadør og professor ved Aalborg Universitet, om hendes tanker om pædagogikken i den kommende FGU. Hvad er f.eks. forskellen på helheds- og praksisorienteret undervisning?


Høringssvar

Produktionsskolen har afgivet høringssvar til 3 bekendtgørelser; ’bekendtgørelser om procedurer, pligt og vejledning og høringssvar til FVU bekendtgørelsen.

Høringssvaret omhandler vejledning, uddannelsesplan mv. der skal stå i sammenhæng med den nyligt vedtagne reform Bedre veje til uddannelse og job, da det har betydning for, hvordan ambitionerne om FGU som hovedvej på det forberedende område kan indfries, og da det sætter rammer for FGU’s placering i uddannelsessystemet, herunder samarbejdsrelationer til særligt den kommunale ungeindsats, men også til grundskoleområdet og ungdomsuddannelserne. Vores høringssvar har således fokus på hhv. FGU som hovedvej på det forberedende område og en stærk sammenhæng i uddannelsessystemet.

Høringssvaret til FVU-bekendtgørelsen pointerer og foreslår indskrevet at VUC kan indgå i driftsoverenskomst med FGU.


Aktivitetsudviklingen i 3. kvartal

Resultatet for aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 3. kvartal viser fortsat en nedgang i forhold til 2017, om end ikke så stor som i de foregående kvartaler.


Læringsglemsel

Lene Tanggaard, Professor på Aalborg Universitet og Ambassadør for Produktionsskolerne har udgivet en ny bog: Læringsglemsel. Bogen er et opløftende opgør med læringsbegrebet, som Tanggaard bl.a. kalder en ’invasiv art’.


Møde i IPSO

Produktionsskoleforeningen har siden 2011 været medlem af og sekretariat for den internationale produktionsskoleorganisation IPSO IPSO.


Prægtige Produktioner

Læring med udgangspunkt i reelle arbejdsopgaver og nødvendige produktioner er produktionsskolernes arvesølv og noget af det, vi ikke må miste, når vi træder ind i FGU. ’Prægtige Produktioner’ er en ny artikelserie, der hylder nogle af de imponerende produktioner, som unge – som oftest uden særlige forudsætninger – er med til at virkeliggøre. Denne gang er vi taget til Kunsthåndværkerlinjen på Aalborg Produktionsskole.

Produktionsskoleforeningen | Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle
Telefon: 7582 2055 | Mail: psf@psf.nu

Ønsker du ikke af modtage vores nyhedsbrev?