Nyhedsbrevet juni

 

Produktionsskoleforeningens sidste nyhedsbrev

Produktionsskoleforeningen lukker og slukker. Sekretariatsleder Michael Bjergsø gør status og takker på sekretariatets vegne for 24 år i produktionsskolernes tjeneste.


Ny forening for praksislæring

Den nye forening: Foreningen til fremme af praksislæring, der hviler på produktionsskolernes pædagogiske grundlag er stiftet.


International Produkction School Organization

Produktionsskolerne og PSF træder ud af IPSO. Vi håber, at det internationale arbejde vil fortsætte i FG-regi.


På vej - på trods

Bogen om produktionsskolernes historie og pædagogik har fået en fin lektøranmeldelse, der bl.a. peger på, at bogen er veldokumenteret og formidler en begejstring for skoleformen. Bogen vil fremover kunne rekvireres på Forlaget Asborg.


Når vi spiser sammen ... erfaringer med mad og måltider

PSF fik i efteråret udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd til at indsamle erfaringer om mad og måltider og overgive dem til de nye FGU-institutioner (se nyhedsbrevet fra december ’18). Projektet er nu afsluttet og erfaringerne er blevet samlet i dels en plakat, dels et lille hæfte. Vi håber, at ikke kun FGU-institutioner vil lade sig inspirere af materaielet, og vi takker DFS mange gange for at støtte projektet, samt de medvirkende skoler og projektets følgegruppe for at dele tanker, erfaringer og kritiske kommentarer med os.


Undervisningsmateriale til FGU

FGU er lige om hjørnet og der bliver hårdt brug for undervisningsmaterialer. Den opgave har flere forlag kastet sig over. I PSF har vi bl.a. lavet materiale til emu, og har sidst udarbejdet en række modeller (læs mere herom i artiklen):

 AGU model, AGU vejledning til model, AGU eksempel på udfyldt model

PGU model, PGU vejledning til model, PGU eksempel på udfyldt model


Praktiske bemærkninger

PBE - produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse fortsætter i FGU-regi som FGU-baseret erhvervsuddannelse.

Det vil fortsat være muligt at bruge PSP-screeningen.

Forening og sekretariat er nu formelt lukket, men sekretariatets mailadresser vil være aktive indtil udgangen af året. Ligeledes kan Michael Bjergsø fortsat kontaktes på tlf 2984 1019.

 

 

Produktionsskoleforeningen | Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle
Telefon: 7582 2055 | Mail: psf@psf.nu

Ønsker du ikke af modtage vores nyhedsbrev?