Menu

Konference for almenlærere ved produktionsskolerne - Endags

Almenundervisning på produktionsskolerne er et område vi har fokus på i Produktionsskoleforeningen. Og ikke mindst efter EUD-reformens skærpede krav til adgang og overgang er elevernes skolefaglige niveau noget alle skoler må forholde sig til. Derfor vi gerne invitere alle almenlærere ved produktionsskoler til en dag med fælles drøftelse, videndeling og gensidig inspiration.

Formålet med konferencen:
Den skal bidrage til at undersøge, hvad vi forstår ved den værkstedsintegrerede undervisning på produktionsskolerne og om vi har/kan få en fælles forståelse af det. Den skal give deltagerne konkret inspiration og praktiske værktøjer med hjem til den fortsatte undervisning. Og endelig skal konferencen bidrage til netværksdannelse mellem almenlærere på produktionsskolerne.

09.30-10.00
Ankomst og morgenmad

10.00-11.00
Almenundervisningen på produktionsskolerne
På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen om almenundervisningen på produktionsskolerne vil vi gøre aktuel status over tilbuddet til eleverne, undervisningsform og indhold, omfanget og sigtet med undervisningen og selvfølgelig komme ind på almenundervisning som et element i de målrettede forløb.

11.00-11.15
Pause

11.15-12.00
Skriveskabeloner – et værktøj til brug i danskundervisning
Vi vil få præsenteret skriveskabeloner og hvordan de kan støtte og udvikle elevernes handlingsmønstre og produktioner. Skabeloner kræver ikke stor forberedelse og er lette at anvende i almenundervisningen, hvor der ofte er brug for at differentiere metoderne til læring.
Oplæg v. Margit Gade, freelancekonsulent og forfatter

12.00-12.45
Frokost

12.45-13.45
Værkstedsintegreret dansk og matematik - workshops
Vi etablerer workshops med kortere oplæg og med mulighed for at arbejde i praksis
Margit Gade vil står for én workshop og erfarne almenundervisere fra produktionsskoler for andre

13.45-14.00
Pause

14.00-14.30
Netværksdannelse og afslutning

Konferenceværter: Michael Bjergsø og Marianne Borum Thorhauge ved Produktionsskoleforeningen

Dato Onsdag 07.12.16
Slut Onsdag 07.12.16
Sidste dato for tilmelding 21.11.16
Sted Vingsted Centret
Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00