Menu

Introkursus for nye medarbejdere på produktionsskolerne 2016

På introkurset får du mulighed for at fordøje nogle af de indtryk, du har fået ved mødet med produktionsskoleverdenen. Formålet er for det første, at du får 'samlet op' på den første tids erfaringer og indtryk, og for det andet, at du får konkret og anvendeligt input fremadrettet.

Vi diskuterer de væsentligste betingelser for produktionsskolens eksistens: lovgivning, pædagogik, historie, charter, og du får lejlighed til at diskutere og reflektere over din hverdag sammen med andre produktionsskolemedarbejdere. Vi besøger en produktionsskole, hvor vi får indblik i de enkelte værksteders arbejde og organiseringen af de mange forskellige opgaver på skolen, og hvor du kan få lejlighed til at møde mere erfarne medarbejdere indenfor dit eget arbejdsområde. Og vi hører erfarne produktionsskolelærere fortælle om, hvordan de organiserer deres værksted.
Omdrejningspunktet for kurset er diskussionen af, hvad det egentlig vil sige at arbejde som lærer på et produktionsskoleværksted eller i en anden funktion på en produktionsskole.

Hvem:
Kurset er målrettet produktionsskolemedarbejdere, der er ansat 2014-2016.
Medarbejdere, der er ansat før, og ikke har været på introduktionskursus vil blive optaget, hvis der er ledige pladser.

Hvordan:
Internatkursus over 2 hele dage.

Hvor og hvornår:
Den 16. og 17. november 2016 på Hotel Park i Middelfart.

Hvad koster det:
2625.- kr. pr. deltager som indeholder ophold og forplejning mv.

Tilmelding:
Her på hjemmesiden

Underviser:
Konsulenter fra PSF's sekretariat.

 

Dato Onsdag 16.11.16
Slut Torsdag 17.11.16
Sidste dato for tilmelding 12.10.16
Sted Middelfart
Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00