Menu

Kursus for kontaktpersoner og lærere ved KUU

2+1 dages kursus i 2016/2017

Formål:
Kurset har til formål, at deltagerne lærer nyt inden for områder, som er relevante, når man som kontaktperson eller lærer arbejder konkret og praktisk med elever på KUU. Det er også et formål med kurset, at deltagerne får mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk. Derfor er de første to dage tilrettelagt med overnatning på kursusstedet, så samtalen kan fortsætte under mere uformelle rammer om aftenen.

Indhold:
Kurset vil tage fat om emner som identitet og fællesskab. Vi vil se på, hvad identitet er for en ung på KUU, om der er en KUU-identitet lokalt på institutionen og i konsortiet, og hvordan det ser ud, hvis vi breder det ud på landsplan. Og det samme med fællesskab. Hvad er et holdfællesskab og hvordan etableres det, og hvordan spiller det sammen med den institutionelle ramme såvel elever som medarbejdere er i.

Under overskriften læring og progression vil kurset se på de tre nye KUU-fag, hvordan de gribes an og med hvilket indhold. Kurset vil også under denne overskrift se på portfolio og tage udgangspunkt i, hvad refleksion er og hvordan portfolio kan bruges, give oplæg om hhv. arbejds- og præsentationsportfolio og også konkrete præsentationer af aktuelle portfolier fra forskellige KUU-linjer.

Vejledning af KUU-eleverne er en central opgave for især kontaktpersoner, og på kurset vil der være afsat god tid til undervisning og træning i kommunikation og samtaleværktøjer, generel viden om væsentlige elementer af vejledningsopgaven, oplæg om erhvervstræningen og dens sammenhæng med vejledningsopgaven og selvfølgelig en drøftelse af, hvad vi vejleder om og til.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til kontaktpersoner ved KUU og lærere eller andre som arbejder praktisk med KUU-elever i det daglige. Kurset er et nyt tilbud til ansatte ved KUU og er relevant uanset hvilken institutionsform man er ansat i.

Antal:
Kurset har plads til max 50 deltagere.

Tidspunkt:
Kurset afholdes med hhv. 2 dage i efteråret den 29. og 30. september 2016 og 1 dag i vinteren den 2. februar 2017.

Sted:
Vingsted Hotel & Konferencecenter • Vingsted Skovvej 2 • 7182 Bredsten.

Pris:
Prisen er 2655,- kr. pr. person. Deltagerbetalingen dækker ophold og forplejning for alle tre kursusdage.
Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Produktionsskoleforeningen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Da selve kursusafgiften dækkes af Ministeriet er deltagerbetalingen lavere på dette kursus end den må påregnes at blive, når kurset fremover udbydes.

Tilmelding:
Tilmelding skal ske via www.psf.nu under ”Kurser & arrangementer”.
Tilmeldingsfristen er mandag den 12. september og er efter denne dato bindende.

Program:
Endeligt program sendes til deltagerne sammen med yderligere oplysninger efter den 12. september.

Kursusværter:
Michael Bjergsø og Marianne Borum Thorhauge, konsulenter, Produktionsskoleforeningen.

Dato Torsdag 29.09.16
Slut Fredag 30.09.16
Sidste dato for tilmelding 12.09.16
Sted Vingsted, Vejle
Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00