Menu

Partnerskaber mellem produktionsskoler og virksomheder, institutioner og civilsamfund - Århus

Kurset i partnerskaber er et regionalt kursus, hvor du både får teoretiske perspektiver, gode råd og praktiske redskaber til at etablere partnerskaber med virksomheder, institutioner og civilsamfundet.

På kurset vil underviserne formidle og debattere erfaringer fra konkrete partnerskabsprojekter, der kan støtte en opstart af lignende projekter.

De regionale kurser vil have fokus på forskellige typer partnerskaber:

Kursus i Aarhus:
Byggeri og håndværk

Kursus i Esbjerg:
• Køkken og cafedrift
• Musik og medieproduktion

Kurset i København:
• Køkken og cafedrift
• Samarbejde med frivillige foreninger
• Samarbejde med folkeskoler og institutioner for børn

Kurset i Randers:
• Transport og logistik
• Arbejdet med børn og civilsamfund
• Innovation og design

Alle dage fra ca. Kl. 09.00 til 15.00.

Indholdet i kurserne er baseret på et 3-årigt udviklingsprojekt: Lokalt partnerskab - Produktionsskoler, virksomheder og civilsamfund. Nye veje til at hjælpe de mest udsatte unge i arbejde og uddannelse. Partnerskabsprojektet forløb fra 2014 til 2016 på baggrund af en fondsbevilling fra VELUX Fonden og VILLUM Fonden. Partnerskaberne blev udviklet, gennemprøvet og evalueret af fire produktionsskoler: Esbjerg Forberedende Erhvervsskole – Produktionsskolen Esbjerg, Randers Produktionshøjskole, Den Økologiske Produktionsskole i København og Århus Produktionsskole. Projektet blev udtænkt og udviklet i samarbejde med udviklingscenteret SPUK.

Se mere på www.partnerskab.net

Hvem:
Kurset er målrettet medarbejdere ved produktionsskolerne, der direkte underviser eller på anden måde arbejder med unge på produktionsskolen, samt forstandere og eventuelle fremtidige partnere.

Hvordan:
Kurset udbydes som 4 regionale kurser á 1 dag:

Hvor og hvornår:

Aarhus:
På Århus Produktionsskole, den 10. marts 2017

Esbjerg:
På Esbjerg Forberedende Erhvervsskole – Produktionsskolen Esbjerg, den 14. marts 2017

København:
På Den Økologiske Produktionsskole, den 16. marts 2017

Randers:
På Randers Produktionshøjskole, den 23. marts 2017

Hvad koster det:
Prisen for en kursusdag er 575.- kr., som dækker ophold, forplejning og administration.

Underviser:
Undervisere fra de 4 produktionsskoler og Klaus Goldschmidt Henriksen, chefkonsulent, SPUK.

Dato Fredag 10.03.17
Slut Fredag 10.03.17
Sidste dato for tilmelding 17.02.17
Sted Århus Produktionsskole
Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00