Menu

Produktionsskolernes rolle i EUD-reformen

Erhvervsuddannelsesreformen blev vedtaget d. 24. februar 2014 med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Helt overordnet er ambitionen med aftalen, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse – og det vil vi på produktionsskolerne rigtig gerne være med til at arbejde for! Ser vi nærmere på indholdet af reformen, så er der en række ændringer, som får stor betydning ikke alene for erhvervsskolerne, men også for dem omkring, der arbejder med at vejlede, afklare og klargøre unge til erhvervsuddannelse.

I Produktionsskoleforeningen er vi ikke i tvivl om, at temaet og problemstillingen vil få stor betydning for produktionsskolerne i den kommende tid. På produktionsskolerne har vi hele tiden haft en kerneopgave i at afklare vores unge til særligt de erhvervsrettede uddannelser. Det ændrer reformen ikke på. Men fremover vil vores opgave være langt mere omfattende end praktisk afklaring, fordi vi nu skal gøre en del af vores unge klar til grundforløbet på en helt anden måde end tidligere. Og det handler ikke kun om adgangskrav, men det handler også om, hvordan vi ruster den unge til at kunne gennemføre en uddannelse, hvor fx det faglige niveau er hævet, og hvor tidsrammen for grundforløbet er skærpet.

I Produktionsskoleforeningen arbejder vi på en model for målrettede forløb hen imod grundforløb 2. Det sker bl.a. med gennem projektet Nye Spor til Teknik, som er et samarbejde mellem Korsør ProduktionsHøjskole og Dansk Industri, og er støttet af Industriens Fond. Projektet er en del af baggrunden for roadshowet.

Omdrejningspunktet for arrangementerne er altså produktionsskolernes rolle i den ny erhvervsuddannelsesreform. MEN vi vil meget gerne drøfte det med alle jer, der arbejder med den samme problemstilling: At gøre unge klar til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Derfor inviterer vi bredt, og derfor er vi også glade for den opbakning til arrangementet, som vi har mødt, både fra Danske Erhvervsskoler, UU Danmark, Dansk Industri og LO.

Vi håber at se en god blanding af produktionsskolefolk, erhvervsskolefolk, UU-ledere og -vejledere, kommunale embedsfolk/politikere, Jobcenterchefer og -ansatte samt andre gode og relevante samarbejdspartnere.

Vel mødt!

Tid og sted:
26. februar Middelfart Produktionsskole, Toftegårdsvej 7, 5500 Middelfart

Fra kl. 11.30 – 15.30

PROGRAM:

11.30 – 12.00
Ankomst med let frokost

12.00 – 12.45
Erhvervsuddannelsesreformen i hovedtræk (v. Undervisningsministeriet)

· Centrale elementer i reformen

· Adgangsveje til grundforløb

· Eksempler på varedeklarationer

12.45 – 13.45
Målrettede forløb hen imod grundforløb 2 (v. Produktionsskoleforeningen)

· Gennemgang af modellen

· Eksempler på forløb

14.00 – 15.15 Paneldebat: Udfordringer i overgange og produktionsskolernes rolle

Aktører fra relevante institutioner og organisationer debatterer med hinanden og med inddragelse af spørgsmål og pointer fra salen.

15.15 – 15.30
Opsamling på dagen.

15.30
Tak for i dag!

Dato Torsdag 26.02.15
Sidste dato for tilmelding 08.02.15
Sted Middelfart
Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00