Menu

Minikurser for produktionsskolernes bestyrelser samt medfølgende forstandere Haderslev

Baggrund
Kurserne har til formål at give skolernes bestyrelser mulighed for at mødes for at diskutere fælles problemstillinger samt skabe kontakt mellem PSF og bestyrelserne ude på produktionsskolerne.

Produktionsskolerne har siden 2008 været igennem en udvikling med jævnt stigende elevoptag, som dog er bremset op de sidste par år. Derfor har Produktionsskoleforeningen igennem en del år brugt meget energi på at sikre produktionsskolernes placering i uddannelseslandskabet, senest med forliget omkring EUD reform og indførelse af forsøg med kombineret ungdomsuddannelse. Det er Produktionsskoleforeningens opfattelse at landets produktionsskoler arbejder målrettet efter at tilpasse skolerne til de nye krav, der stilles i forbindelse med implementeringen af disse reformer, men samtidig også arbejder med at bevare og udvikle produktionsskolernes særlige pædagogik.

Målgruppe:
Produktionsskolernes bestyrelsesmedlemmer samt medfølgende forstandere.

Indhold:
Indenfor de sidste par år har en række af reformer fået betydning for produktionsskolernes virksomhed. På kurset vil der blive mulighed for at drøfte produktionsskolernes rolle i forhold til reformerne.

Produktionsskolerne og reformerne:
· EUD reformen og produktionsskolerne
    o Målrettede forløb på produktionsskolen
    o Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)

· Kontanthjælpsreformen og produktionsskolerne
    o Kontanthjælpsreformen med fokus på ungedelen
    o Samarbejdet med kommunen

· Beskæftigelsesreformen og produktionsskolerne
    o Uddannelsesløft og muligheder
    o Samarbejdet mellem faglige organisationer og brancher

I 2016 barsles der med to ret så gennemgribende tiltag, som kan få meget stor betydning for produktionsskolernes økonomi. For det første har den nye regering spillet ud med at alle uddannelsesinstitutioner skal spare 2 % om året i alt 8 % over fire år. SKAT har ligeledes varslet et nyt styresignal i forhold til skolernes momsafregning, der betyder at produktionsskolernes momsbrøk bliver meget lavere en hidtil.

Produktionsskolerne og besparelser
· Finanslov 2016 og regeringens bebudede omprioriteringsbidrag
· SKATs styresignal om moms

Tid og sted:
Tirsdag den 24. november 2015 kl. 16.00 – 19.00
på Haderslev Produktionsskole, Norgesvej 51 z, 6100 Haderslev

 (med efterfølgende let bespisning)

Pris:
350 kr. pr. deltager

 

Dato Tirsdag 24.11.15
Slut Tirsdag 24.11.15
Sidste dato for tilmelding 08.10.15
Sted Haderslev Produktionsskole
Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00