Menu

Maskiner og dispensationer supplerende arbejdsmiljøuddannelse - efteråret

Mange produktionsskoler står for her i 2017 at skulle søge eller genansøge om dispensation hos Arbejdstilsynet vedr. unge under 18 år og anvendelsen af maskiner på værkstederne. På dette kursus kan man få kompetent undervisning til brug i dette arbejde og konkret vejledning til udarbejdelse af ansøgningen.

Kurset vil gennemgå de gældende bestemmelser for unges arbejde i forhold til de hjælpemidler og maskiner, der normalt findes på typiske værksteder på produktionsskoler. På kurset vil der blive arbejdet med kravene til instruktion og vurdering af elevernes evner til at anvende maskiner mv. og der vil desuden blive arbejdet med en metode til ansøgning om dispensation fra det gældende forbud mod unges anvendelse af visse maskiner.

Kurset mål:
Deltagerne skal indføres i de kendte krav til betingelserne for at opnå dispensation fra forbud mod anvendelse af visse maskiner for unge under 18 år.

Deltagerne skal introduceres til og kende metoder til udarbejdelse af dokumentation til dispensationsansøgning til Arbejdstilsynet.

Deltagerne skal have kendskab til risiko og kompetencevurderingsmetoder, så disse kan indgå i vurdering af arbejdsforhold, arbejdsmetoder mv. der skal danne grundlag for dispensationsansøgning.

Hvem:
Kurset er målrettet ledere og ansatte på produktionsskoler, der skal søge eller genansøge dispensation hos Arbejdstilsynet for brug af maskiner.

Kurset kan indgå som arbejdsmiljøorganisationens supplerende uddannelse. Her må påregnes forberedelsestid, så kursets varighed samlet bliver 1½-dag.

Hvordan:
Kurset udbydes 2 gange i 2017, men kan ved henvendelse til PSF rekvireres som temadag af en eller flere skoler i samarbejde. Kursusdagen varer fra kl. 09.00-16.00.

Hvor og hvornår:
Kurset afholdes den 3. april og 7. november 2017.

Kurset afholdes midt i landet.

Hvad koster det:
1490.- kr. inkl. materialer og forplejning.

Underviser:
Chefkonsulent Hans Jørgen Holmberg, Arbejdsmiljøcenteret.

Dato Tirsdag 07.11.17
Slut Tirsdag 07.11.17
Sidste dato for tilmelding 06.10.17
Sted Vejle
Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00