Menu

Efter- og videreuddannelsesudvalg

Formand for udvalget:
Forstander Ole Sværke • Produktionsskole Frederikssund Foruddannelsescenter PFFU

Sekretær for udvalget:
PSF

Udvalgets medlemmer:
Medarbejder Dima Omkvist • Produktionsskolen Fugleviglund
Forstander Claus Bentsen • Århus Produktionsskole
Medarbejder Preben Jensen • Korsør ProduktionsHøjskole
Medarbejder Anders Jørgensen • Produktionsskolen Klemmenstrupgaard
Forstander Michael Lau, konst. • Haderslev Produktionsskole
Forstander Dorte Lundorf • Søndersø Produktionsskole

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00